4 سال گذشت بی تو ولی با یاد تو...

 

« نام من باشد رضا ورسی تماما می شناسید / مدت پنجاه و نه سال است ذاکر بر حسینم

یا حسین فاطمه بخشا گناهم حق جدت / چونکه در قبرم نهند آقا غریب و بی معینم

هر شب جمعه بیا بر سوی ذاکر خود / کن شفاعت بهر من آقا ز رب العالمینم.»

 

 

منبع اصلی مطلب : دوستداران سیدعلا میرسعیدی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : سالگرد رضامشایخی