سجاد ساجدی

http://markazi.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=81372

با سلام.لینک مصاحبه با نخیه فرهنگی،هنری،قرآنی کشور،شاعر نسخه های

امیرصفری،سیدمحمدرضاامینی

مرشدمجتبی حسن بیگی،سیدعلا میرسعیدی و... دکتر سجاد ساجدی.

سمت چپ سایت گزیده اخبار نوشته آبی رنگ با موضوع سایه حواشی بر سر

فعالیتهای قرآنی

منبع اصلی مطلب : دوستداران سیدعلا میرسعیدی
برچسب ها : سجاد ساجدی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : شاعر تعزیه و تعزیه خوان خوش اخلاق استان مرکزی سجاد ساجدی